PODMÍNKY ÚČASTI V TURNAJÍCH

 "OLD piloti - ročník 1965 a starší"

  • Registrace bude vždy v turnaji. Jen ten, kdo nebude splňovat podmínky ( uveden v tabulce jezdců s platným ročníkem narození ) bude vymazán!
  • Registration will always be in the tournament. Only those who will not comply with the conditions (listed in Table riders with a valid year of birth) will be deleted!
  • Rejestracja będzie zawsze w turnieju. Tylko ci, którzy nie spełniają warunków wymienionych w zawodników (Tabela z poprawną rok urodzenia) będą usuwane!
  • Регистрация всегда будет на турнире. Только те, кто не будет соблюдать условия (перечисленных в таблице гонщиков с действительным года рождения), будут удалены!

 

Upozornění návštěvníkům

Seznam pilotů je provizorní a může se průběžně měnit dle zájmu OLD-pilotů.